Fine art

The Art of Creative Photography Episode II
คอร์สเรียนออนไลน์ ศิลปภาพถ่าย จาก รร.CameraEyes
ชุดเรียนรู้การสร้างงานศิลปะภาพุถ่าย ตอนที่ 2.
สอนโดย ครูเก๋ Jittima Sa-ngeamsunthron
.
คอร์สเรียนออนไลน์สอนการถ่ายภาพในแบบศิลปะ ฝึกให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างงานของตัวเอง สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วโลก